top of page
foto_portada_edited.jpg

Condicions d’ús del portal

Mitjançant aquest lloc web és facilitat l’accés al lloc web de LA FRUITERA. El fet de connectar-se a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal. Ens reservem el dret de modificar en qualsevol moment l’Avís Legal. El titular del lloc web www.lafruitera.cat és IGOR PRYVAL, sota el nom comercial “LA FRUITERA”.

Política de privacitat

1.- Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és IGOR PRYVAL, amb N.I.E. X5432999P, i domicili social a Crta/ Pla de Santa Maria, 55-E, Valls 43800, (Tarragona), en endavant “LA FRUITERA”.

L'accés i/o ús al Lloc web li atribueix la condició d'Usuari (d'ara endavant, “Usuari“), i implica l'acceptació, des d'aquest accés i/o ús, de la present Política de Privadesa.

L'Usuari podrà contactar amb LA FRUITERA en la següent adreça de correu electrònic: info@lafruitera.cat.

2.- Per què LA FRUITERA està legitimada per dur a terme el tractament de dades?

LA FRUITERA està legitimada per tractar les seves dades per poder dur a terme la prestació de serveis que vostè hagi contractat en el Lloc web.

LA FRUITERA es pren molt seriosament la protecció de la seva privadesa i de les seves dades personals. Per tant, la seva informació personal es conserva de forma segura i es tracta amb la màxima cura.

La present Política de Privadesa regula l'accés i l'ús al servei (d'ara endavant, el “Servei”) que LA FRUITERA, a través del Lloc web, posa a la disposició de l'Usuari interessat en els productes allotjats en el Lloc web.

3.- Quins són les finalitats del tractament de les seves dades de caràcter personal per part de LA FRUITERA?

Les seves dades de caràcter personal recaptades per LA FRUITERA a través del Lloc web podran ser utilitzats per a la prestació dels serveis oferts en el Lloc web.

Així mateix, l'Usuari consent el tractament de les seves dades per a l'elaboració de perfils i per a la segmentació de les seves dades. Els citats tractaments tindran com a finalitat l'anàlisi i la realització d'estadístiques per conèixer el tràfic i utilització del Lloc web per part dels Usuaris, així com per poder oferir-li publicitat d'acord amb els seus interessos.

4.- Veracitat de les dades facilitades pels Usuaris

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar a LA FRUITERA qualsevol modificació dels mateixos. L'Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se LA FRUITERA el dret a excloure dels Serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

5.-Conservació de les dades

Les dades recaptades per LA FRUITERA a través del Lloc web es conservaran mentre es mantingui la relació contractual entre les parts, sempre que no se sol·liciti la supressió d'aquestes dades per l'Usuari.

S'informa a l'Usuari que les seves dades seran recollides únicament per a les finalitats exposades en els paràgrafs anteriors i no seran tractats de manera incompatible amb aquestes finalitats.

6.- Drets de l'Usuari en relació amb les seves dades

L'Usuari té dret a (i) accedir a les seves dades personals, així com a (ii) sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva (iii) supressió, (iv) sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, (v) oposar-se al tractament de les seves dades i (vi) sol·licitar la seva portabilitat. A més, l'Usuari podrà exercir el seu (vii) dret a l'oblit.

L'Usuari pot exercir tots aquests drets en la següent adreça d'e-mail: info@lafruitera.cat , indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI.

7.- Seguretat de les dades

La protecció de la privadesa i les dades personals dels Usuaris és molt important per LA FRUITERA. Per tant, LA FRUITERA fa tot el que està a la seva mà per impedir que les seves dades s'utilitzin de forma inadequada, permetent l'accés als mateixos únicament a personal autoritzat.

LA FRUITERA manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme a la normativa aplicable i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'Usuari faciliti a través del Lloc web, sense perjudici d'informar-li que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables.

LA FRUITERA es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals d'acord amb la legislació aplicable.

8.-Canvis

LA FRUITERA es reserva el dret de revisar la seva Política de Privadesa del Lloc web en el moment que consideri oportú. Per aquesta raó, us demanem que comproveu de forma regular aquesta Política de Privadesa per llegir la versió més recent de la mateixa. No obstant això, qualsevol canvi que es produeixi en la present Política de Privadesa es comunicarà a l'Usuari.

9.- Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de LA FRUITERA, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

bottom of page